Глосарій К-Л

КАЛІБРУВАННЯ - підвищення точності розмірів труб по діаметру шляхом прокатки на калібрувальному стані або роздачі внутрішнім тиском.

КАЛІБРУВАЛЬНИЙ СТАН - багатоклітинний трубопрокатний стан, призначений для калібрування труб по діаметру без оправлення, що встановлюється в лінії агрегатів гарячої прокатки, на ділянках термічної обробки труб. Калібрувальні стани діючої конструкції включають до 14 робочих клітей з двома або трьома робочими валками.

КЛАС (ГРУПА) МІЦНОСТІ ТРУБ - Характеристика здатності матеріалу труб протистояти внутрішнім і зовнішнім силовим навантаженням.
Наприклад, клас (група) міцності нафтогазопровідних труб у вітчизняній нормативно-технічній документації позначається літерою «К», в іноземних стандартах – латинською літерою «Х». За літерним позначенням "К" слід число, яке відображає значення тимчасового опору розриву, виражене в кгс/мм2. За літерним позначенням "Х" слід число, яке відображає значення умовної межі плинності, виражене в тисячах фунтів на квадратний дюйм (ksi).

КЛІТЬ - основний конструктивний елемент прокатного стану, що складається з одної або двох пов'язаних сполучними елементами станин, слугуючих опорою для прокатних валків з підшипниками або для шестеренних валків.

КІЛЬЦЕВА ПІЧ - промислова піч, в якій нагрів виробів відбувається на кільцевому обертовому поді.

КОНВЕЄР - 1. Пристрій для переміщення заготовок або виробів з робочим органом у вигляді нескінченної стрічки або ланцюга, що рухається між приводними барабанами і/або натяжними блоками;
                 2. Комплекс обладнання для виконання безперервних технологічних процесів і для потокового виробництва виробів.

КОПРОВИЙ ЦЕХ - Цех, де здійснюється підготовка металобрухту до подальшого переплавлення.

КОРОЗІЙНОСТІЙКА СТАЛЬ - Сталь високолегована, що володіє стійкістю проти електрохімічної корозії (атмосферної, грунтової, лужної, кислотної, сольовий), корозії під напругою і ін., призначена для роботи в корозійноактивному середовищі.

КОРОЗІЯ - руйнування металів внаслідок хімічної або електрохімічної взаємодії їх з корозійним середовищем.

ЛЕГОВАНА СТАЛЬ - Сталь, що містить один або кілька легуючих елементів, масова частка, як мінімум, одного з яких відповідає встановленим в діючих стандартах (наприклад, ГОСТ Р 54384-2011) граничним значенням, що вводяться для додання продукції зі сталі певних фізико-механічних властивостей.

ЛЬОТКА - отвір в задній стінці мартенівської печі для випуску розплавленого металу і шлаку в ківш.

ЛІКВАЦІЯ - неоднорідність хімічного складу сплаву, що виникає при його кристалізації.

ЛІНІЙНА (НАФТОГАЗОПРОВІДНА) ТРУБА - сталева безшовна або зварна труба, призначена для будівництва, реконструкції та ремонту промислових, магістральних і технологічних трубопроводів.

Коментарі
Поки немає коментарів
Написати коментар
35 + ? = 39